12 Haziran 2019 tarihinde T.C. Resmi Gazete’de yayınlanarak  yürürlüğe giren “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması” uyarınca İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından talep edilen belgeler aşağıda sunulmaktadır:

  • KKTC Sürüş Ehliyeti’nin aslı ve renkli sureti.
  • KKTC Kimlik Kartı.
  • Sürücü sağlık raporu.
  • Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli, vakıf payı.
  • 1 Adet biyometrik fotoğraf.
  • Kan grubunu gösterir belge veya yazılı beyan.
  • Öğrenim belgesi (yurtdışından alınan öğrenim belgelerinin noter tasdikli tercümesi).

01.01.2016 Tarihi itibariyle, yurtdışından alınan sürücü belgesiyle Türkiye Cumhuriyeti’nde araç kullanım süresi, yabancılar için 6 aydır.