1.  KKTC Kimlik Kartı ve/veya T.C. Nüfus Cüzdanı.
  2. Tasdik edilecek belge (KKTC makamlarınca düzenlenen belge KKTC Dışişleri Bakanlığı onaylı olmalıdır.  T.C. makamlarınca düzenlenen belgelerin   adli evraklar için  İstanbul’da bulunan Adalet Komisyonu Başkanlığı, diğer evraklar için ise İstanbul Valiliği veya İstanbul Kaymakamlıkları tarafından onaylanmış olması gerekmektedir).
  3. Harç
  • Tasdik edilecek belgenin fotokopisi getirilmelidir.