KKTC DIŞINDAKİ DOĞUMLAR KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

A. KIBRIS DOĞUMLU VATANDAŞ OLAN ANNE VE BABADAN DOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞUMLU ŞAHISLARIN KAYDINDA GEREKLİ BELGELER:

 • Büyük harflerle doldurulmuş 2 adet başvuru formu (Başkonsolosluğumuz tarafından başvuru esnasında verilecektir.)
 • Mernis Doğum Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Anne ve babaya ait KKTC Kimlik Kartı aslı ve 2 adet fotokopisi ile birlikte Doğum Belgelerinin 2 şer adet fotokopisi.
 • Anne ve babanın evlilik belgesi/cüzdanı
 • 130 TL harç
 • Başvurular şahsen yapılmalıdır.
 • *18 yaşından küçük çocukların kütük kaydı işleminde anne ve babanın birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

B. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞUMLU VE KKTC’DE YURTTAŞLIK ALMIŞ ANNE VE/VEYA BABADAN DOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DOĞUMLU ŞAHISLARIN KAYDINDA GEREKLİ BELGELER:

 • Büyük harflerle doldurulmuş 2 adet başvuru formu (Başkonsolosluğumuz tarafından başvuru esnasında verilecektir.)
 • Mernis Doğum Belgesi aslı ve fotokopisi (Yurtdışında doğmuş ise)
 • T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
 • Vatandaş olan anne ve/veya babanın KKTC Kimlik Kartı aslı ve 2 adet fotokopisi ile 2 adet Doğum Belgesi fotokopisi. (Çift vatandaş ise her iki ülkeye ait kimlik asılları ve fotokopileri gerekmektedir.)
 • T.C. vatandaşı olan anne ve/veya babanın T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
 • Anne ve babanın evlilik belgesi/cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği aslı ve fotokopisi(Çift uyruklu olan vatandaşlar T.C. Nüfus Müdürlüğünden 3 nesli gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirecekler.)
 • 130 TL harç
 • Başvurular şahsen yapılmalıdır.
 • Kökenden vatandaş değil ise Yurttaşlığa Kabul Belgelerinin ise 2 adet fotokopisi gerekmektedir.
 • *18 yaşından küçük çocukların kütük kaydı işleminde anne ve babanın birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

C. KIBRIS DIŞINDAKİ ÖLÜMLER KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN GEREKLİ  BELGELER:

 1. Büyük harflerle doldurulmuş başvuru formu (Başkonsolosluğumuz tarafından başvuru esnasında verilecektir.)
 2. Nüfus Dairesinden alınacak ölüm belgesi
 3. T.C. vatandaşlığı da varsa Nüfus Dairesinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği
 4. KKTC Kimlik Kartı aslı ve pasaport aslı
 5. 130 TL harç

Talep edilen tüm belgelerin aslı ve 2 adet fotokopisi gerekmektedir.

 • Başvurular şahsen yapılmalıdır.
 • Talep edilen tüm belgelerin aslı ve 2 adet fotokopisi, Doğum Belgeleri ve Yurttaşlığa Kabul Belgelerinin ise 3 adet fotokopisi gerekmektedir.
 • Müracaat formları bilgi amaçlıdır.
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin ıslak imzalı ve güncel tarihli olması gerekmektedir. E-Devletten çıkartılmış barkodlu belgeler kabul edilmeyecektir.