Vize uygulaması:

Suriye Arap Cumhuriyeti, Nijerya Federal Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’ne seyahat etmeden önce Başkonsolosluğumuza şahsen vize başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarına giriş kapısındaki Muhaceret Memuru tarafından vize verilmektedir. Tüm yabancılardan ülkeye girişte aranan şartlar aşağıda belirtilmektedir.

Yabancıların ülkeye girişine ilişkin nihai karar giriş kapısındaki muhaceret memuruna aittir.

Vize başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar:

Şahsen yapılacak vize başvurularının yolculuk tarihinden en az 1 ay önce yapılması tavsiye edilir. Başkonsolosluğumuza yapılan vize başvuruları azami 3 iş gününde sonuçlandırılmaktadır. Vize başvurusu yapmadan önce Başkonsolosluğumuzla temas edilerek randevu alınması ve müracaat esnasında istenecek belgelere ilişkin bilgi alınması tavsiye edilir.

Vize başvuruları için gerekli belgeler:

 1. Büyük harflerle doldurulmuş vize başvuru formu  
 2. Bir adet vesikalık fotoğraf .
 3. En az 6 ay geçerliliği bulunan pasaport.
 4. Seyahat Bilgileri (Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu, otel rezervasyonu veya konaklama yapılacak adres(adresten alınacak davet mektubu)/
 5. Meslek belgesi (öğrenciler için öğrenci belgesi, ücretliler için işyerinden yazı, işverenler için kurum bilgileri).
 6. Harç

* ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvurular şahsen yapılmalıdır.
 • Vesikalık fotoğraflar son 1 ay içerisinde çekilmiş ve arka fon beyaz renkte olmalıdır.
 • Talep edilen belgelerin aslı ve 2 adet fotokopisi gerekmektedir.
 • Müracaat formları bilgi amaçlıdır. 
 • Transit vize için ilgili ülke Büyükelçilikleri’ne başvurunuz.  

 

Öğrenciler için vize bilgileri:

T.C. Vatandaşı Öğrenciler:

T.C vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişlerinde vize uygulaması yapılmamaktadır. Ancak, KKTC’ye öğrenim görmek amacıyla giriş yapacak öğrenciler ülkeye pasaportla giriş yapmak zorundadır. Bu nedenle öğrencilerin KKTC’ye gitmeden önce Türkiye’de pasaportlarını almaları gerekir.

GENEL BİLGİLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giriş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden çıkış, belirlenmiş limanlardan ve kapılardan, geçerli pasaport veya seyahat belgesi ile yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının KKTC’ye seyahatinde gerekli belgeler:

 • T.C. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport

Avrupa Birliği üyesi ülkeler veya Schengen Bölgesi’ne dahil ülke vatandaşlarının KKTC’ye seyahatinde gerekli belgeler:

 • AB üyesi veya Schengen Bölgesi’ne dahil ülke ulusal Kimlik Kartı veya Geçerli Pasaport

Üçüncü Ülkelerden KKTC’ye seyahatlerde gerekli belgeler:

 • Geçerli Pasaport

Yabancıların KKTC’ne girişine ilişkin usuller:

Yabancılardan, giriş limanlarındaki Muhaceret Memuru’nun takdirine göre, aşağıdaki bilgi veya belgeler veya bunlara ilave bilgi ve belge istenebilir:

 • Yabancının ülkede kalacağı sürede geçimini sağlayacak ve ülkesine dönüşünü sağlayacak maddi imkâna sahip olması
 • Yabancının ülkede kalacağı uygun bir yer olanağı olması ve bu yerin isim ve adresini vermesi,
 • Yabancının ülkeye geliş amacını doğru ve tatminkâr bir şekilde göstermesi,
 • Staj, kurs veya öğrenci değişim programına katılacak olanlardan, bu durumu gösteren belge sunmaları,
 • Yükseköğrenim için gelenlerin KKTC’ndeki üniversitesinden resmi kabul belgesi sunmaları,
 • Aile ziyaretleri için gelenlerin davet mektubu ile davet edenin ismi, adresi, telefonu ve diğer kişisel iletişim bilgileri sunmaları,
 • İş için seyahat edenlerin KKTC’nde bulunan bir şirketten resmi davet yazısı sunmaları,
 • Turistik amaçla gelip, otuz günden doksan güne kadar kalacak olanlardan, rezervasyon belgesi veya kiralama belgesi istenir.

Bu usuller Güney Kıbrıs’tan KKTC’ne geçişlerde de geçerlidir.

Seyahat Belgelerin Geçerliliği:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk veya Temsilciliği olmayan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülke yurttaşlarının KKTC’ne girebilmeleri için en az altı ay geçerli pasaport veya seyahat belgesi sunmaları gerekmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk veya Temsilciliği olan ülke yurttaşları ile Avrupa Birliği ülkeleri yurttaşlarının KKTC’ne girebilmeleri için en az iki ay geçerli pasaport veya seyahat belgesi sunmaları gerekmektedir.

VİZE TÜRLERİ VE ÜLKEYE GELİŞ NEDENİNE BAĞLI OLARAK YABANCILARIN ÜLKEDE KALABİLECEKLERİ SÜRELER

 • TURİZM VİZESİ:

Turistik ziyaret amacıyla gelip, otelde veya başka bir konaklama tesisinde konaklayacak olanlar ile bu amaçla konut kiralamış olanlara bu husustaki beyanları üzerine en fazla 30 gün, ödenmiş rezervasyon belgesi sunulduğu hallerde ise 90 güne kadar vize verilebilir.

Aile /Akraba Ziyareti amacıyla gelip, bir yakınının evinde kalacak olanlara en fazla 60 güne kadar vize verilebilir.

Resmi ziyaret, iş görüşmesi, konferans, seminer, toplantı, festival, fuar, sergi, sportif etkinlik, kültürel ve sanatsal etkinlik, sağlık turizmi ve benzeri amaçlarla gelenlere 90 güne kadar vize verilebilir.

 • STAJ, KURS, DEĞİŞİM PROGRAMI, HİZMET İÇİ EĞİTİM VİZESİ:

Staj, kurs, öğrenci değişim programı ve hizmet içi eğitim amacıyla gelmek isteyen yabancılara, bu durumlarını belgelemeleri halinde 90 güne kadar vize verilebilir.

 • ÇALIŞMA İZNİ VİZESİ:

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası uyarınca ön izin ile gelmiş olan kişilere 30 güne kadar vize verilebilir. Bu vize, KKTC’nde Büyükelçilik, Başkonsolosluk, Konsolosluk veya başka Temsilciliği olmayan ülke yurttaşlarına ülkeye en az 2 yıl geçerli pasaport ile giriş yapmaları halinde verilebilir.

 • İŞ KURMA İZNİ VİZESİ:

İş kurma amacıyla gelen yabancılara, iş kuracak sermaye sahibi olduğunu göstermeleri halinde, 30 güne kadar vize verilebilir.

 • İKAMET İZNİ VİZESİ:

İkamet izni türlerinden birisine başvurmak amacıyla ülkeye girecek olan yabancılara ikamet izni türüne bağlı olarak aşağıda belirtilen sürelerde vize verilebilir:

 • Aile İkamet İzni Başvurusu: Aile ikamet izni için başvuru yapacak olan yabancılara, 90 güne vize verilebilir.
 • Taşınmaz Mal Sahipliği: Taşınmaz Mal sahibi olduğuna dair tapu belgesi gösterenlere 90 güne kadar vize verilebilir.
 • Öğrenci İkamet İzni: Öğrenci ikamet izni almak üzere ülkeye gelen yabancılara, öğrenci kayıt veya ön kayıt belgesi sunmaları üzerine 60 güne kadar vize verilebilir.
 • Adli ve İdari Amaçlı Ziyaretler: Ülkeye adli veya idari makamların talepleri veya kararları üzerine gelenlere, ülkedeki görev süreleri kadar vize verilebilir.
 • Bilimsel Araştırma: Ülkeye bilimsel araştırma amacı ile gelenlere, ülkedeki araştırma süresi kadar vize verilebilir.
 • Ülkedeki Üniversitelerden Mezun Olanlar: KKTC’de, yükseköğretimde 2 yıllık eğitim gerektiren bir bölümün tümüne, 4 yıl veya daha fazla eğitim gerektiren bir bölümün ise en az 3 yılına devam etmiş olup mezun olanlara 30 güne kadar vize verilebilir.