Sn. Hasta ve/veya Hasta Refakatçisi,

Sağlıkla ilgili işlemlerinizi aksatmadan ve gereksiz zaman kaybına uğramadan yapabilmeniz için aşağıdaki hususlarda bilgi sahibi olmanız ve bunlara azami ölçüde dikkat etmeniz rica olunur:

1-Sağlık Kurulu Kararı  ile tedavi olmak üzere İstanbul’a  gelen hastalar, sağlık kurulu karar yazısını elden İstanbul Başkonsolosluğu Sağlık Ataşeliğine getirmeleri gerekmektedir.

2- Sağlık Ataşeliğinin düzenleyeceği “Sevk Belgesi” ile hasta  sevk edildiği  hastaneye tedavi edilmek üzere başvurabilir.

3-  Sağlık Kurulu kararında aksi belirtilmediği taktirde verilecek sevk sadece normal oda, normal tedavi ücreti, tıbbi malzeme, ilaç v.b yi kapsar. Özel oda, öğretim görevlisi (Profesör, Doçent v.b.) muayenesi ve ameliyata girme farkını hasta kendisi karşılar.

4- Refakatçinin İstanbul’da ki tüm masrafları kendine aittir. (konaklama, yemek, ulaşım v.b.).

5- İlaçlı stent takılması halinde stentin ücretini hasta kendisi öder ve Kıbrıs’a döndüğü zaman Sağlık Bakanlığına müracaat eder. Hastaya geri ödenip ödenmeyeceğine itiraz kurulu karar vermektedir.

6- Sağlık Kurulu ile gelen hastaların vefatı halinde cenaze işlemlerinin yapılabilmesi için Başkonsolosluğumuz Sağlık Ataşeliğinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

7- KKTC vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları sırada hastalanmaları halinde, tam teşekküllü bir üniversite ve/veya devlet hastanesinden alacakları durumlarını bildirir bir rapor, bir dilekçe ve KKTC kimlik kartları ile Başkonsolosluğumuz Sağlık Ataşeliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

8- Doktor tarafından hastamıza verilecek reçetelerdeki ilaçlar,

            8-1- İstanbul’daki herhangi bir eczaneden temin edilebilir. Hasta ve/veya hasta refakatçisi tarafından ödenen ilaç bedeli daha sonra  KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilebilir.

            8-2- Başkonsolosluğumuzla anlaşmalı olan ve aşağıda, alfabetik sıraya göre, adres ve telefon numaraları verilen eczanelerden, reçete ile beraber sevk belgesinin fotokopisi verilmek kaydı ile ücretsiz temin edilebilir. Bu şekilde temin edilen ilaçların bedeli Başkonsolosluğumuz tarafından eczanelere bilahare ödenmektedir.

            8-3- Hasta veya hasta refakatçisi anlaşmalı eczaneden ilaçları teslim aldığı zaman muhakkak reçetenin arkasına ad-soyad, kimlik no, ve telefon numarasını yazıp imzalayacaktır.

            8-4- Sağlık kurulu ile gelen hastalar (doktor reçetesinde aksi yazılsa bile) en fazla 1 aylık ilaç alabilirler.

9- Sevk yapılan hastanenin doktoru tarafından hastamıza önerilebilecek olan tedavi için gerekli bulunan tıbbi malzeme alımları konusunda telefon açılarak izlenecek yöntem hakkında Sağlık Ataşesinden bilgi alınmalıdır.

10- Tedavinin sona erdiğine ilişkin olarak hasta için düzenlenen raporun bir sureti KKTC’ye dönüldüğü zaman gecikmeden Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmelidir.

11- Tüm bu işlemler sırasında hastadan ve/veya hasta refakatçisinden şüpheli bir ücret ve/veya para talebi olursa hemen Başkonsolosluğumuza bilgi verilmelidir.

12- Hastanın tedavi süresinin uzaması halinde sevkin yenilenmesiyle ilgili durum Başkonsolosluğumuz Sağlık Ataşeliğine bildirilmelidir.

13-  Hasta ilgili hastaneden taburcu olduktan sonra sevkini tekrardan kullanamaz.

Geçmiş olsun dileklerimizle
KKTC İstanbul Başkonsolosluğu
(Sağlık Ataşeliği; Tel: (0212) 227 34 90 (3 hat) Dahililer:  106 – 111 – 113)

Faks: (0212) 236 63 44

Anlaşmalı Eczaneler

Geçit Eczanesi: Millet Cad. No:147/2 Çapa Tel: (0212) 589 21 25

Ortaç Eczanesi: Vatan Cad. No:48/B Çağlayan Tel: (0212) 241 75 14

Yaman Eczanesi: Kocamustafapaşa Cad. No:110-A Cerrahpaşa Tel: (0212) 586 55 66

Adıvar Eczanesi: Halide Edip Adıvar Cd. No:34/E Çiftecevizler-Şişli Tel:(0212) 210 18 62