KKTC İstanbul Başkonsolosluğu 1981 yılından bu yana hizmet vermektedir. Şu anda Başkonsolosluğumuzda Başkonsolos ile birlikte, üç Konsolos, iki Eğitim ve Kültür Ataşe, iki Sağlık Ataşe ve on dört mahalli personel bulunmaktadır.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunun görevleri:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve yurttaşların menfaatlerini korumak ve geliştirmek, yurttaşlara ve uyrukluğunu taşıyan tüzel kişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk himayesi sağlamak;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yasalarının gösterdiği yurttaşlık, kişi halleri, askerlik, sağlık, noterlik, öğrenci işleri ve ticari, mali ve adli konular ile ilgili işlemleri yapmak;

Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek;

Bulundukları ülke nezdindeki siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak.

KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından verilecek tüm talimatları yerine getirmek.